DRÄXLMAIER Group

Polityka Ochrony Danych dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach mediów społecznościowych

1. Administrator Danych:

Jako operator tej strony na Facebooku, my, spółka DWS Draexlmaier Wyposażenie Wnętrz Samochodowych Sp. z o. o. z siedzibą w Jeleniej Górze (58-500), ul. Spółdzielcza 45 oraz DIP Draexlmaier Engineering Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Jeleniej Górze (58-500), ul. Spółdzielcza 45, wraz z operatorem portalu społecznościowego Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, jesteśmy administratorem danych w rozumieniu art. 4(7) Europejskiego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) dla operacji przetwarzania danych przeprowadzanych na skutek jego odwiedzania.

Zawarliśmy umowę z Facebookiem w sprawie wspólnego przetwarzania danych (Dodatek Administratora Strony). Umowa ta określa operacje przetwarzania danych, za które my lub Facebook jesteśmy odpowiedzialni, gdy użytkownicy odwiedzają naszą stronę na Facebooku. Umowę można znaleźć pod następującym linkiem: https: //www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Należy pamiętać, że pomimo współodpowiedzialności ze strony operatora portalu społecznościowego, nie mamy pełnego wpływu na operacje przetwarzania danych przez ten portal. Nasze opcje są w dużej mierze uzależnione od polityki firmy dostawcy.

Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/  oraz specjalnych informacjach na temat statystyk Facebooka (https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data).

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z ochroną danych, w tym w zakresie naszej polityki współadministrowania, prosimy o kontakt pod wyżej wskazanymi adresami korespondencyjnymi lub pod adresem e-mail: ochronadanych@draexlmaier.com

2. Przetwarzanie danych osobowych przez media społecznościowe

Zasadniczo media społecznościowe mogą kompleksowo analizować postępowanie użytkownika, jeżeli odwiedzi on jego witrynę lub witrynę z wbudowanymi treściami społecznościowymi (np. przyciskami lub banerami reklamowymi). Wizyta na naszej stronie portalu społecznościowego uruchamia liczne operacje przetwarzania związane z ochroną danych. Szczegóły:

Jeśli użytkownik jest zalogowany do swojego konta w mediach społecznościowych i odwiedza naszą stronę na portalu społecznościowym, operator portalu społecznościowego może przypisać tę wizytę do danego konta użytkownika. W pewnych okolicznościach dane osobowe takiego użytkownika mogą być również zbierane, jeśli nie jest zalogowany lub nie posiada konta na odpowiednim portalu społecznościowym. W takim przypadku dane są zbierane, na przykład, za pomocą plików cookie zapisanych w urządzeniu użytkownika lub poprzez zarejestrowanie jego adresu IP.

Korzystając z danych zebranych w ten sposób, operatorzy portali społecznościowych mogą tworzyć profile użytkowników, w których przechowywane są informacje o preferencjach i zainteresowaniach. W ten sposób użytkownik może zobaczyć reklamy oparte na zainteresowaniach, zarówno podczas swojej obecności, jak i nieobecności w mediach społecznościowych. Jeśli użytkownik posiada konto w odpowiedniej sieci społecznościowej, reklamy oparte na zainteresowaniach mogą być wyświetlane na dowolnym urządzeniu, na którym jest lub był zalogowany.

Należy również pamiętać, że nie możemy odtworzyć wszystkich operacji przetwarzania na portalach społecznościowych. W ten sposób, w zależności od dostawcy, mogą być przeprowadzane dodatkowe operacje przetwarzania przez operatorów danych portali. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w warunkach użytkowania i przepisach dotyczących ochrony danych odpowiednich portali społecznościowych.

Szczegółowe informacje dostępne są w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/ oraz specjalnych informacjach na temat statystyk Facebooka (https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data).

Nigdy nie będziemy przetwarzać żadnych danych innych niż określone przez Facebook w ramach wyżej wspomnianej polityki prywatności. Można dostosować swoje ustawienia reklam niezależnie na swoim koncie użytkownika. Aby to zrobić, należy kliknąć w poniższy link i zalogować się: www.facebook.com/settings.

3. Ujawnianie danych osobom trzecim

Nie można wykluczyć, że niektóre zebrane informacje mogą być przetwarzane także poza Unią Europejską przez spółkę Facebook Inc., mającą siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Facebook posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA i dlatego jest zobowiązany do przestrzegania europejskich przepisów dotyczących ochrony danych.

4. Cel przetwarzania danych

Dane przetwarzamy w celu prowadzenia oficjalnego, polskiego profilu Dräxlmaier na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. oraz informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu naszej marki, produktów oraz usług, promowaniu organizowanych przez nas wydarzeń oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, wiadomości), a także w celach statystycznych i analitycznych.

5. Podstawa prawna

Nasze wystąpienia w mediach społecznościowych powinny zapewnić jak najszerszą obecność w Internecie. Przetwarzanie danych w tym celu, jak również celach wskazanych w pkt 4 powyżej, jest uzasadnionym interesem naszej firmy w rozumieniu art. 6 ust.1 lit f) RODO.

Procesy analizy zainicjowane przez sieci społecznościowe mogą opierać się na rozbieżnych podstawach prawnych, które zostaną określone przez operatorów sieci społecznościowych (np. zgoda w rozumieniu art. 6 ust.1 lit. a) RODO).

W przypadku Facebooka i wszystkich spółek z jego grupy są one dostępne pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/legal_bases.

6. Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania profilu Dräxlmaier w serwisie społecznościowym Facebook lub pozostawiania komentarzy / wiadomości.

7. Okres przechowywania

Dane zebrane bezpośrednio od nas za pośrednictwem obecności w mediach społecznościowych zostaną usunięte z naszych systemów, gdy tylko zakończy się cel ich przechowywania, gdy użytkownik poprosi nas o ich usunięcie, wycofa zgodę na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych wygaśnie. Przechowywane pliki cookie (techniczne pliki cookie) pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu ich usunięcia. Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Nie mamy kontroli nad okresem przechowywania danych użytkownika, które są przechowywane przez operatorów sieci społecznościowych do własnych celów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać bezpośrednio u operatorów sieci społecznościowych (np. zapoznać się z ich polityką prywatności poniżej).

Daty usunięcia określają warunki użytkowania i polityka prywatności portalu Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation) i Instagram (https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388)

8. Prawa użytkownika

Zgodnie z art. 12 i nast. Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych UE (RODO),  każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 • dostępu do danych
 • uzyskania kopii danych
 • poprawienia / sprostowania danych
 • usunięcia danych
 • ograniczenie przetwarzania danych
 • przenoszenia danych
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych – w przypadku, gdy ta podstawa ma zastosowanie, w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem;
 • złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w państwie członkowskim będącym miejscem jego zwykłego pobytu, miejscem pracy lub miejscem domniemanego naruszenia
 • w przypadku transferu danych do państw poza EOG przez Facebook – do otrzymania kopii stosowanych zabezpieczeń.

Użytkownik może dochodzić swoich praw także bezpośrednio przeciwko operatorowi portalu społecznościowego.

DRÄXLMAIER Group

Załącznik nr 2 do aneksu z dnia 10.01.2020 - współadministrowanie danymi osobowymi (portal społecznościowy „Facebook”)

1. Współadministratorzy:

 • DWS;
 • DIP;
 • Facebook Ireland Ltd

Przy czym niniejsze uzgodnienia dotyczą współadministrowania danymi osobowymi przez DWS i DIP, natomiast informację o przetwarzaniu danych przez Facebook można znaleźć w polityce prywatności, pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/

2. Dane osobowe dotyczą następujących kategorii osób: użytkownicy portalu społecznościowego Facebook.

3. Zakres danych osobowych obejmuje w szczególności:

 • dane identyfikacyjne, w szczególności imię i nazwisko, wizerunek;
 • dane teleadresowe, w szczególności miejscowość zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail;
 • inne dane podane przez Użytkownika portalu Facebook.

4. Dane są przetwarzane w celu prowadzenia przez polskie spółki należące do Grupy DRÄXLMAIER (DWS i DIP) polskojęzycznego profilu DRÄXLMAIER w portalu społecznościowym „Facebook”, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook oraz informowania za jego pomocą o ich aktywności, promowaniu marki DRÄXLMAIER, produktów oraz usług, promowaniu organizowanych przez DRÄXLMAIER wydarzeń oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, wiadomości), a także w celach statystycznych i analitycznych.

5. Działania Współadministratorów:

Każdy ze Współadministratorów przetwarza dane osobowe w szczególności poprzez: wyszukiwanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie, przenoszenie, zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, organizowanie, usuwanie, ograniczanie, modyfikowanie – w trakcie wykonywania następujących zadań związanych z celem przetwarzania:

DWS:

 • zarządzanie polskojęzycznym profilem DRÄXLMAIER w portalu społecznościowym „Facebook”;
 • prowadzenie aktywności w profilu DRÄXLMAIER (informowanie o działalności Grupy, promowanie marki oraz wydarzeń, komunikacja z użytkownikami portalu);
 • nadzór i zapewnienie obsługi informatycznej profilu (w tym kontakt z Facebook).

DIP:

 • prowadzenie aktywności w profilu DRÄXLMAIER (informowanie o działalności Grupy, promowanie marki oraz wydarzeń, komunikacja z użytkownikami portalu).

6. Punkt kontaktowy:

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych lub w zakresie realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt ze Spółką  DWS Draexlmaier Wyposażenie Wnętrz Samochodowych Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Spółdzielcza 45, pod ww. adresem lub adresem e-mail: ochronadanych@draexlmaier.com

Dotyczy to przede wszystkim zapewnienia Państwu prawa dostępu do danych, w tym żądania wydania ich kopii, realizacji prawa do ich sprostowania lub usunięcia, oraz prawa do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, w tym przesłania ich innemu administratorowi, jak również realizacji prawa do sprzeciwienia się przetwarzaniu.