Rodzina DRÄXLMAIER

Wspólne branie
odpowiedzialności

"Musimy pozostać wierni wartościom, które nas zawsze charakteryzowały: współpraca w firmie, myślenie i działanie ze sobą i dla siebie nawzajem oraz absolutna niezawodność."

Fritz Dräxlmaier sen., założyciel firmy

Co robimy

Nasze zasady
przewodnie

Zrównoważone produkty

Produkty wydajne ekologicznie odzwierciedlają USP koncernu DRÄXLMAIER Group, a tym samym generują wartość dodaną dla naszych klientów. Nasze rozumienie zrównoważonych produktów polega na uwzględnieniu kryteriów społecznych i ekologicznych, od zakupu materiałów po dostawę produktu. Chcemy identyfikować, oceniać i stale ulepszać wpływ naszych materiałów i procesów na środowisko.

Dla klimatu

Zobowiązujemy się przestrzegać wytycznych Paryskiego Porozumienia Klimatycznego i działać w sposób neutralny dla klimatu najpóźniej do 2050 roku poprzez konsekwentne ograniczanie emisji. Strategiczne środki efektywności w logistyce i produkcji, a także zaopatrzenie w ekologiczną energię w naszych lokalizacjach, stanowią nasze zobowiązanie.

Społeczna odpowiedzialność

W centrum naszych działań są zawsze ludzie. Wykazujemy się odpowiedzialnością za naszych pracowników i ich rodziny. Jesteśmy również aktywnie zaangażowani w potrzeby ludzi w łańcuchach dostaw. Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka kształtują nasze działania.

Wsparcie edukacji

Współpraca
ze szkołami

DRÄXLMAIER Jelenia Góra już od kilku lat intensywnie współpracuje z jedną z najlepszych szkół technicznych regionu. Współpraca ta to m.in.: utworzenie patronackiej klasy, uczestnictwo w konkursach wiedzy, umożliwianie uczniom odbywanie praktyk w firmie oraz wsparcie w tworzeniu programu dualnego nauczania. Za przyczynianie się do rozwoju kształcenia zawodowego i swoje wyjątkowe osiągnięcia w tym zakresie firma DRÄXLMAIER Jelenia Góra otrzymała wyróżnienie od Minister Edukacji Narodowej.
Edukację wspiera także siedziba w Gliwicach, która od kilku lat współpracuje ze studenckim kołem naukowym.  
 

Wyróżnienia

Działalność
ekonomiczna

DRÄXLMAIER Jelenia Góra otrzymała wiele nagród i wyróżnień w uznaniu swoich wyników ekonomicznych. Tytuł „Wielkiego Modernizatora Polski” przyznany został DRÄXLMAIER Jelenia Góra ze względu na ogromne inwestycje w środki trwałe. „Brylant Polskiej Gospodarki” oznacza, że DRÄXLMAIER Jelenia Góra znalazła się w gronie firm z największą wartością rynkową. „Najlepszy Innowator Województwa Dolnośląskiego” zaświadcza o przynależności do elitarnego grona spółek, których działania w dziedzinie przedsiębiorczości, zarządzania i innowacyjności zasługują na szczególne uznanie. Firma otrzymała także już wielokrotnie wyróżnienie „Gazela Biznesu” jako jedno z najbardziej dynamicznych polskich przedsiębiorstw.

Dla środowiska

Redukcja
emisji CO²

Zrównoważony rozwój, w tym dbałość o środowisko naturalne, to jedna z wartości koncernu DRÄXLMAIER Group. DRÄXLMAIER Jelenia Góra przyczynia się do zapotrzebowania na energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii, wykorzystując zieloną energię elektryczną. Od początku 2021 roku zasilanie siedziby pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Zmiana ta zapewnia oszczędność CO² w wysokości 24 000 ton rocznie. W uznaniu swoich działań firma otrzymała Certyfikat Odpowiedzialnego Przedsiębiorcy.

Partner regionu

Wsparcie
dla potrzebujących

Różnorodne akcje charytatywne, wsparcie przekazywane organizacjom pomagającym osobom chorym lub tym, które znalazły się w trudnej sytuacji, udział w zawodach sportowych z charytatywnym celem - DRÄXLMAIER Polska to odpowiedzialny partner regionu. Zarówno w Jeleniej Górze, jak i w Gliwicach wspieramy tych, którym pomoc jest najbardziej potrzebna.