DRÄXLMAIER Group

Informacje o ochronie danych
w ramach korzystania ze strony internetowej

I. Strona odpowiedzialna i dane kontaktowe

Strona odpowiedzialna zgodnie z art. 4 nr 7 rozporządzenia o ochronie danych RODO:

Fritz Dräxlmaier GmbH & Co. KG (zwana dalej „osobą odpowiedzialną”)

Landshuter Straße 100
84137 Vilsbiburg
Deutschland

Z firmowym inspektorem ochrony danych osoby odpowiedzialnej można skontaktować się pod adresem:

Inspektor ochrony danych
Fritz Dräxlmaier GmbH & Co. KG
Landshuter Str. 100
84137 Vilsbiburg
privacy@draexlmaier.com

II. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Wywołanie strony internetowej

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej nasz serwer sieciowy zbiera standardowo następujące dane:

 • nazwa Państwa dostawcy usług internetowych
 • strona internetowa, z której nas Państwo odwiedzają
 • strony, które odwiedzają Państwo u nas
 • ilość przesłanych danych
 • adres protokołu internetowego (adres IP)
 • datę i czas trwania wizyty
 • język przeglądarki
 • typ urządzenia, marka urządzenia, model urządzenia, rozdzielczość ekranu
 • system operacyjny, przeglądarka, wtyczki do przeglądarek
 • hasła wyszukiwania wewnętrznego
 • referencje wychodzące
 • pobrane pliki
 • wyszukiwania

Gromadzenie, przechowywanie i ocena tych danych odbywa się w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu. Dane te są gromadzone anonimowo i przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych. Do połączenia nie dochodzi. Podstawę prawną dla tej procedury przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Powyższe cele stanowią również nasze prawnie uzasadnione interesy: adres IP zebrany w trakcie tego procesu zostanie usunięty natychmiast po anonimizacji, chyba że ustawowe lub inne prawne przyczyny upoważniają nas do dłuższego przechowywania.

Korzystanie z naszego formularza kontaktowego

Zapraszamy do łatwego kontaktu z nami za pomocą naszego formularza kontaktowego. Aby to zrobić, należy podać prawidłowy adres e-mail, abyśmy mogli odpowiedzieć na Państwa zapytanie. Ponadto można dobrowolnie podać dalsze informacje. Przetwarzanie danych w celu skontaktowania się z nami odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO na podstawie Państwa zgody wyrażonej poprzez przesłanie danych. Celem przetwarzania jest przetworzenie przesłanego przez Państwa zapytania. Dane osobowe zebrane przez nas w celu korzystania z formularza kontaktowego zostaną automatycznie usunięte po rozpatrzeniu Państwa zapytania, chyba że względy prawne lub inne prawne upoważniają nas do dłuższego przechowywania.

Cookie Policy

VI. Bezpieczeństwo

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić przekazane przez Państwa dane przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona korzysta z szyfrowania SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak żądania, które wysyłają Państwo do nas jako operatora witryny. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http: //” na „https: //” oraz po symbolu kłódki w linii przeglądarki. Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które są nam przekazywane, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 12 i nast. rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO), każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do

 • potwierdzenia
 • uzyskania informacji 
 • sprostowania
 • usunięcia
 • ograniczenia
 • przenoszenia danych
 • sprzeciwu
 • cofnięcia zgody na ochronę danych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca zarzucanego naruszenia

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów osoby odpowiedzialnej przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania do czasu, gdy przetwarzanie zostanie określone przez uzasadnione interesy. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie prawnej „prawnie uzasadnionych interesów osoby odpowiedzialnej” dla celów marketingu bezpośredniego, nie będziemy przetwarzać Państwa danych w przypadku wniesienia sprzeciwu.

Aby skorzystać z tych praw, osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z inspektorem ochrony danych osoby odpowiedzialnej.

VIII. Stan aktualny i zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych jest obecnie ważne i zostało ostatnio zaktualizowane w lipcu 2020 roku.