DRÄXLMAIER Group

Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez DWS Draexlmaier Wyposażenie Wnętrz Samochodowych Sp. z o.o. za rok podatkowy trwający:

od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku
od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku
od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku