DRÄXLMAIER Group

Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez DWS Draexlmaier Wyposażenie Wnętrz Samochodowych Sp. z o.o. za rok podatkowy trwający od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku w języku polskim.

Information on the tax strategy pursued by DWS Draexlmaier Wyposażenie Wnętrz Samochodowych Sp. z o.o. for the tax year from 1 January 2020 to 31 December 2020 in English.