Select your Region

Select your Country

Select your Country

Select your Country

Select your Country

Zero tolerancji dla korupcji i innych naruszeń prawa

 

Jako firma działająca globalnie, bierzemy odpowiedzialność za naszych pracowników, partnerów biznesowych i regiony, w których działamy. Okazywanie szacunku i zaufania oraz konsekwentne przestrzeganie norm etycznych i prawnych jest dla nas aksjomatem. Zgodność z zasadami stanowi zatem podstawę wszystkich naszych decyzji i działalności biznesowej.

Przez dziesięciolecia zdobywaliśmy naszych klientów innowacyjnością i ukierunkowaniem na klienta. Nielegalne działania, w szczególności korupcja, porozumienia kartelowe czy nieuczciwe utrudnianie działania uczestnikom rynku nie są tu mile widziane i nie będą akceptowane. Tego samego oczekujemy od naszych partnerów biznesowych. W naszej działalności nie akceptujemy żadnej formy korupcji.

Nasz system zarządzania zgodnością ma na celu zapewnienie tego i umożliwienie podejmowania spójnych działań w przypadku wykrycia naruszenia zasad Compliance.